Zápal maternice – pyometra

Zápal maternice – pyometra je najčastejšie a najzávažnejšie ochorenie reprodukčného aparátu súk. Predstavuje smrteľné riziko, ktoré sa len málokedy spontánne vylieči. Vyskytuje sa predovšetkým u starších súk (6 a viac rokov).

Za pôvodcu tohto ochorenia sa pokladajú baktérie, ktoré prechádzajú cez otvorený kŕčok do maternice. Baktérie sa v maternici rozmnožujú, vyvolajú zápal sliznice, ktorý je spojený so zvýšenou sekréciou jej žliaz. Postupne sa maternica napĺňa  hnisom.

Majitelia pozorujú u súk  výtok z pošvy. Povaha tohto sekrétu býva rôzna. Môže ísť o riedky, hnedočervený, mierne zapáchajúci výtok alebo sa objaví riedky ružový, poprípade hustý krvavý výtok. Hromadenie tohto sekrétu v maternici sa môže prejaviť zväčšením objemu brucha. Následkom vylučovania sekrétu sú v oblasti ohanbia chlpy zlepené hnisom, ktorý nepríjemne zapácha, majitelia suky môžu mylne považovať tento výtok za hnačku. Ak sa kŕčok maternice po vstupe infekcie uzavrie, vyvíja sa zatvorená forma pyometry. Je závažnejšia, nebezpečnejšia a ťažšie sa diagnostikuje. Hromadením toxínov v maternici dochádza k vzniku toxémie – otravy krvi, tá sa prejaví zvracaním, apatiou, ospalosťou, nechutenstvom, hnačkou, slabosťou panvových končatín a stratou hmotnosti. Najvýraznejším príznakom, ktorý majitelia spozorujú je zvýšený príjem tekutín s následným častým močením. Uvedené príznaky sa spravidla objavujú v priebehu 1-3 mesiacov po ruji.

Ošetrenie zápalu

Rozlišujeme 2 hlavné spôsoby ošetrenia: Ošetrenie radikálne (chirurgické) a ošetrenie konzervatívne (nechirurgické). Ak sa majiteľ psa dostaví už s rozvinutou formou zápalu, musí sa čo najrýchlejšie pristúpiť k chirurgickému ošetreniu a následnej antibiotickej liečbe. Z brušnej dutiny sa odstraňuje zväčšená maternica spolu  s vaječníkmi. V skorom štádiu zápalu sa môžu použiť antibiotiká spolu s liekmi, ktoré vyvolajú kontrakcie maternice. Táto forma terapie sa používa aj u súk, ktoré sa ešte budú používať v chove. Sterilizácia psa a mačky zabráni vzniku tohto závažného ochorenia.


MVDr. Patrik Ličko

2017-12-28T16:02:49+01:00