Personál

Personál 2020-02-04T12:11:59+01:00
MVDr. Patrik Ličko

MVDr. Patrik Ličko

1999 – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2001 – BIOVETA SK – Odborný poradca pre chov spoločenských zvierat
2001 – 2006 vetrinárny lekár – HERTNÍK
2007 – Veterinárna klinika BARDVET
Člen Komory veterinárnych lekárov SR

MVDr. Ivana Lazúrová

MVDr. Soňa Banická

2018 – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2018 – Veterinárna klinika BARDVET