Personál

Personál 2018-10-17T20:51:32+00:00
MVDr. Patrik Ličko

MVDr. Patrik Ličko

1999 – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2001 – BIOVETA SK – Odborný poradca pre chov spoločenských zvierat
2001 – 2006 vetrinárny lekár – HERTNÍK
2007 – Veterinárna klinika BARDVET
Člen Komory veterinárnych lekárov SR

MVDr. Ivana Lazúrová

MVDr. Ivana Lazúrová

2012 – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2012 – Veterinárna klinika BARDVET