Hnačka

Hnačka sa vyznačuje častým vylučovaním nadmerného množstva tekutého alebo kašovitého trusu. Dôležité je správne rozpoznanie druhu a stupňa hnačky. S tým úzko súvisí či je potrebné navštíviť veterinárneho lekára. Náhle (akútne) hnačky môžeme rozdeliť na jednoduché (ľahké) hnačky spôsobené chybami v kŕmení, neznášanlivosťou krmiva, parazitózami, prípadne intoxikáciami. Niekedy sa vyskytujú akútne hnačky ako dôsledok celkového ochorenia. Sú vyvolané infekciami, patogénnymi baktériami, ktoré sa pomnožia pri narušení prirodzeného prostredia v tráviacom trakte. Metabolické hnačky sa vyskytujú pri poruchách vnútorných orgánov, ako sú pečeň, pankreas a obličky.

V klinickej praxi sa veterinárni lekári veľmi často stretávajú s dietetickými hnačkami, ktoré vznikajú častým striedaním rôznych značiek krmív alebo podávaním lacného nekvalitného krmiva. Výskyt hnačiek pri zmene krmiva sa dá ovplyvniť diétou a to podávaním ľahkostrávitelnej potravy, napr. chudé kuracie mäso a ryžu. Jedlo s vyváženým obsahom rozpustnej i nerozpustnej vlákniny podporuje návrat blahodarne pôsobiacich baktérií do čreva a potláča rast neželaných mikroorganizmov. Existujú však ťažké život ohrozujúce hnačky, ako sú črevné parvovírusové infekcie, predovšetkým u šteniat, ktoré si vyžadujú rýchly terapeutický zásah veterinárneho lekára, v opačnom prípade môže dôjsť k úhynu.

Následky a prevencia pri hnačke

Následkom hnačky dochádza k stratám telesných tekutín. Dehydratácia môže byť nebezpečná. Keď za bežných okolností stisnete kožu na krku medzi dvoma prstami, okamžite skĺzne na pôvodné miesto. Dehydratácia sa prejaví stratou elasticity kože. Ak sa koža pri tomto teste ihneď nestiahne, pes je pravdepodobne dehydratovaný. Pokiaľ zviera samovoľne neprijíma tekutinu, je potrebné ju nahradiť infúznou terapiou.

V súčasnosti sa čoraz viac v prevencii a terapii hnačiek používajú probiotiká. Tie priaznivo pôsobia na črevnú mikroflóru a ovplyvňujú zdravotný stav zvieraťa, vrátane jeho imunity. Prednosťou probiotík je, že nie sú škodlivé a pôsobia šetrne. Neničia iné baktérie, ako to robia napr. antibiotiká, len vytláčajú patogénne baktérie tak, aby vznikla rovnováha medzi prospešnými a škodlivými baktériami.


MVDr. Ivana Lazúrová

2017-12-28T16:05:53+01:00