Artróza

Artróza je degeneratívne zápalové  ochorenie kĺbov, ktoré začína poškodením chrupavky. V ďalšom priebehu chorobný proces narastá a rozširuje sa na ostatné časti kĺbu, kosti, väzy a väzivové puzdro. Výsledkom je deformácia kĺbu, čiastočná alebo úplná strata jeho funkcie. Tento problém sa objavuje hlavne u starších zvierat. S krívaním a ochorením kĺbov sa však môžeme stretnúť aj u mladých psov a mačiek. Jedná sa o vrodený typ ochorenia, tzv. dyspláziu  najmä bedrových a lakťových kĺbov.

Diagnostika sa stanoví na základe klinického, ortopedického a röntgenologého vyšetrenia. K ortopedickému vyšetreniu patrí popri anamnéze vyšetrenie chôdze, prehmatanie a manipulácia s končatinami. Na rtg. snímkoch môžeme pozorovať rôzne zmeny, deformácie, výrastky, ktoré sú  hlavnou príčinou bolestivosti.

Majitelia sú často svedkami určitých príznakov artrózy. Medzi ne patrí krívanie, neochota k pohybu, slabosť končatín, ťažké ranné vstávanie , zmenšenie (atrofia) svalov na postihnutej končatine.

Liečba artrózy

Liečba artrózy nie je jednoduchá a najväčšia nádej na úspech je v jej počiatočných štádiách. Liečba symptómov-príznakov pomocou analgetík, nesteroidných protizápalových liekov prináša okamžitú úľavu, no nerieši príčiny ochorenia. Niekedy samotné odstránenie bolesti nadmerným používaním týchto liekov zvyčajne vedie k tomu, že choré zviera ďalej preťažuje kĺby a tým sa chorobný proces ešte zhoršuje.

Správna liečba by mala normalizovať narušený  metabolizmus a zloženie medzibunkovej hmoty, hlavne kolagénu a tým utlmiť odbúravanie chrupkovej hmoty, zlepšiť výživu a podporiť reparáciu postihnutých tkanív.

V súčasnosti máme k dispozícii širokú škálu tzv. chondroprotektív, ktoré obsahujú látky pozitívne ovplyvňujúce  a stabilizujúce chrupku. Dôležité je, aby majiteľ pri spozorovaní krívania  prišiel včas k veterinárnemu lekárovi. Tým sa predíde trvalému poškodeniu kĺbov .

Starším psom, ktorým sa podávajú tieto prípravky sa spomalí proces artrózy, tým sa skvalitní ich pohyb  a staroba.


MVDr. Patrik Ličko

2017-12-28T16:02:54+01:00